Program Bezpieczny Park Linowy - Przeglądy parków linowych
Założenia

Parki linowe w Polsce zaczęły powstawać w 2005 roku. Ich ilość stale rośnie. w 2017 roku mieliśmy przeszło 240 tego typu obiektów na terenie naszego kraju  Niestety nie zawsze budowane są przez ludzi, którzy znają się na rzeczy. Niektóre rozwiązania konstrukcyjne nie spełniają żadnych norm, a sposób asekuracji zagraża zdrowiu i życiu klientów. Na szczęście większość parków linowych jest zbudowana i prowadzona bezpiecznie.
Aby park linowy spełniał standardy bezpieczeństwa powinien raz w roku przechodzić przegląd techniczny, oraz powinna być wykonana kontrola sprzętu asekuracyjnego. Dodatkowo taki przegląd techniczny powinien być przeprowadzony przed otwarciem parku linowego. W tym celu powstał program Bezpieczny Park Linowy. Dysponujemy kadrą doświadczonych instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu, mamy też doświadczenie w budowie parków linowych zdobyte przy budowie kilkudziesięciu obiektów, mamy uprawnienia do kontroli sprzętu asekuracyjnego różnych producentów. Dysponując taką wiedzą chcemy podzielić się nią, aby podnieść jakość wykonania i obsługiwania parków linowych w Polsce. Nasze kryteria weryfikacji parków linowych oparte są o polskie normy, oraz o założenia zasad bezpiecznej asekuracji stosowane przez takie organizacje jak PZA (Polski Związek Alpinizmu), UIAA (Międzynarodowa Federacja Towarzystw Alpinistycznych)

Dla informacji dodam jeszcze, że jeśli park linowy nie przystąpił do programu "Bezpieczny Park Linowy" nie oznacza to, że jest niebezpieczny. Taki obiekt może posiadać inne certyfikaty bezpieczeństwa. Po prostu właściciele nie podjęli z nami współpracy.

Zgodnie z normą PN-EN 15567 "Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe" park linowy powinien przejść przegląd inauguracyjny oraz okresowe, wykonany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przeglądy takie wykonują między innymi firmy: Urząd Dozoru Technicznego, TÜV Rheinland, TÜV SÜD. Nasza firma współpracuje z tymi jednostkami certyfikującymi i na życzenie klienta zlecimy wykonanie przeglądu parku linowego budowanego przez nas. Można także samodzielnie udać się do ww. jednostek w celu wykonania przeglądu istniejącego już parku linowego.

Ponieważ nie ma jak na razie obowiązku stosowania się do ww. normy, nie ma obowiązku wykonywania dość drogich przeglądów specjalistycznych jednostek certyfikujących. Przegląd może, więc wykonać nasza firma.
Nasze certyfikaty i raporty przeglądów nigdy jeszcze nie budziły zastrzeżeń wśród różnych państwowych organów kontrolnych.

Nasz program "Bezpieczny Park Linowy" nie zastępuje przeglądu jednostki certyfikującej. Może być jego uzupełnieniem lub może pełnić funkcje przeglądu alpinistycznego oraz reklamy (w pakiecie przeglądu jest również reklama na naszej witrynie).
Jako Instruktor Polskiego Związku Alpinizmu mogę stwierdzić czy system asekuracji zastosowany w parku linowym jest bezpieczny. Posiadam także uprawnienia do kontroli sprzętu alpinistycznego używanego w parkach linowych. Przy okazji wykorzystuję również wiedzę, jaką zdobyłem przy budowie kilkudziesięciu obiektów tego typu i sprawdzam poprawność montażu lin stalowych. Oczywiście taki przegląd alpinistyczny jest znacznie tańszy od przeglądów wykonanych przez jednostkę certyfikującą.

Nasz certyfikat nie jest dokumentem państwowym. Jednak otrzymując od naszej firmy Certyfikat Bezpieczny Park Linowy macie Państwo gwarancje, że park linowy zbudowany jest bezpiecznie, zgodnie z przyjętymi zasadami unormowanymi przez UIAA (Międzynarodowa Federacja Towarzystw Alpinistycznych) oraz, że jest zbudowany zgodnie z normą PN-EN 15567 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe, którą Polska przyjęła jako członek Unii Europejskiej.

Jeśli w parku linowym dojdzie do wypadku takie zdarzenie opiniuje instruktor Polskiego Związku Alpinizmu. A to dlatego, że w parkach linowych stosuje się zasady asekuracji zaczerpnięte z alpinizmu. Dlatego systemy bezpieczeństwa, oraz dobór sprzętu asekuracyjnego w parku linowym powinny być zaopiniowane przez licencjonowanego instruktora PZA.

Dlaczego warto przystąpić do programu.

Po przystąpieniu do programu Wasz park linowy

  • otrzyma certyfikat, który można umieścić w widocznym miejscu dla klientów,
  • zostanie wyróżniony na liście wszystkich parków jako Bezpieczny Park Linowy,
  • zostanie dodany do listy bezpiecznych parków linowych na naszym portalu internetowym
  • otrzyma możliwość dodatkowej reklamy na naszym portalu.

Przede wszystkim zaś zostanie gruntownie sprawdzony i dostosowany do istniejących norm, co podniesie bezpieczeństwo w Waszym parku linowym.

Co należy zrobić aby otrzymać certyfikat.

    Aby otrzymać certyfikat Bezpieczny Park Linowy musi on spełniać wymagania normy PN-EN 15567 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe w zakresie budowy oraz w zakresie prowadzenia. Dodatkowo systemy asekuracji powinny być zgodne z wymaganiami UIAA. Sprzęt asekuracyjny powinien być atestowany, sprawny, poddawany okresowym przeglądom. Parki linowe powinny mieć wykonywany gruntowny przegląd techniczny co najmniej 1 raz w roku. Parki linowe ulokowane na drzewach powinny mieć przeprowadzaną co roku kontrolę dendrologa.
Aby szczegółowo zapoznać się z wymaganiami normy zapraszam do kontaktu z nami lub do zakupu normy w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (na razie jest dostępna tylko w j. niemieckim, j. francuskim oraz j. angielskim)

Po wykonaniu przez nas przeglądu wydajemy certyfikat Bezpieczny Park Linowy lub sporządzamy protokół  przeglądu z listą braków i usterek.

Certyfikat  Bezpieczny Park Linowy jest ważny tylko z przeglądami okresowymi, które należy wykonywać raz na rok.

W przypadku pierwszego przeglądu przedstawiamy bezpieczny i zgodny z normą sposób użytkowania parku linowego, oraz wymagamy podpisania się pod oświadczeniem woli stosowania się do zasad obsługi parku linowego zgodnych z normą. Przy kolejnych przeglądach kontrolujemy poprawność użytkowania parku linowego.

Dlaczego to właśnie naszą firmę powinniście wybrać do skontrolowania waszego parku linowego?

     Dlatego, że nasza firma zajmuje się budową parków linowych od samego początku ich istnienia w Polsce, czyli od 2005 roku. Mamy bardzo bogate doświadczenie w budowie i zasadach działania parków linowych. Nasza wiedza o bezpiecznym poruszaniu się w miejscach eksponowanych wywodzi się z doświadczenia zdobytego w górach, jaskiniach, a także przy wykonywaniu prac wysokościowych. Dysponujemy kadrą doświadczonych instruktorów PZA. Wiemy jakie sytuacje mogą być niebezpieczne, przewidujemy sytuacje zagrożenia, oraz nie uznajemy kompromisów w bezpieczeństwie. To właśnie u nas uczyli się ludzie, którzy teraz samodzielnie budują takie obiekty.
Wystawiając certyfikat bierzemy na siebie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Waszych klientów. Na tym nie kończy się nasza opieka. Zawsze w miarę możliwości dzielimy się nowinkami oraz zaleceniami dotyczącymi parków linowych. Przede wszystkim staramy się podnieść bezpieczeństwo w parkach uczestniczących w programie Bezpieczny Park Linowy.

Zapraszam również do zapoznania się z działem Bezpieczne standardy budowy parków linowych

 

NASZE UPRAWNIENIA 

 

PRZYKŁADOWE CERTYFIKATY JAKIE WYSTAWIAMY 

 

 

POWRÓT

© 2009 parklinowy.eu; Projekt i realizacja: maszyna.pl Kraków